Reklamná Agentúra WP s.r.o.

WP s.r.o. - Bohúňová 39, 949 10 NITRA

IČO: 36521574
DIČ: 2021361628

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra:
Dátum vzniku: 7. 7. 1997 Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.10381/N

Sandra WOLLMANNOVÁ

Sales Manager

e-mail: wollmann.pictures@gmail.com

tel.: +421 (0)950 44 33 50

 

Viliam WOLLMANN

Art Director

e-mail: viliam.w@gmail.com

tel.: +421 (0)940 306 708

 

Web Design, Logo, Tlačoviny, Katalógy, Billboard, Obaly, Inzercia, Polepy, Svetelný a informačný systém, Fotografia, 3D, Expozície, Fotoretuš